cucurbita pepo melopepo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cucurbita pepo melopepo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cucurbita pepo melopepo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cucurbita pepo melopepo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cucurbita pepo melopepo

    Similar:

    summer squash: any of various usually bushy plants producing fruit that is eaten while immature and before the rind or seeds harden

    Synonyms: summer squash vine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).