coordinate action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coordinate action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coordinate action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coordinate action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coordinate action

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phối hợp hành động