convex joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

convex joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm convex joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của convex joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • convex joint

  * kỹ thuật

  mạch xây lồi

  xây dựng:

  mối nối lồi

  vỉa lồi