contractual tramping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contractual tramping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contractual tramping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contractual tramping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contractual tramping

    * kinh tế

    chuyến tàu biển không định kỳ theo quy định hợp đồng