contractual route nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contractual route nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contractual route giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contractual route.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contractual route

    * kinh tế

    tuyến đường biển theo quy định hợp đồng