compression pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compression pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compression pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compression pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • compression pressure

  * kỹ thuật

  áp lực nén

  áp suất nén

  hóa học & vật liệu:

  áp suất ép