compression plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compression plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compression plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compression plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • compression plant

  * kỹ thuật

  vật lý:

  máy lạnh có nén

  hóa học & vật liệu:

  thiết bị nén