compassionate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compassionate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compassionate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compassionate.

Từ điển Anh Việt

 • compassionate

  /kəm'pæʃənit/

  * tính từ

  thương hại, thương xót, động lòng thương, động lòng trắc ẩn

  compassionate allowance

  trợ cấp ngoài chế độ

  compassionate leave

  phép nghỉ cho vì thương tình

  * ngoại động từ

  thương hại, thương xót, động lòng thương, động lòng trắc ẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet