colloidal mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colloidal mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colloidal mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colloidal mud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • colloidal mud

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bùn keo

    bùn keo (khoan)