cloudy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cloudy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cloudy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cloudy.

Từ điển Anh Việt

 • cloudy

  /'klaudi/

  * tính từ

  có mây phủ, đầy mây; u ám

  cloudy sky: bầu trời đầy mây

  đục, vẩn

  a cloudy liquid: chất nước đục

  a cloudy diamond: viên kim cương có vẩn

  tối nghĩa, không sáng tỏ, không rõ ràng (văn)

  buồn bã, u buồn (người)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cloudy

  * kinh tế

  có vẩn đục

  đục

  * kỹ thuật

  đục

  không trong suốt

  mờ

  mù mây

  hóa học & vật liệu:

  vẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cloudy

  lacking definite form or limits

  gropes among cloudy issues toward a feeble conclusion"- H.T.Moore

  nebulous distinction between pride and conceit

  Synonyms: nebulose, nebulous

  full of or covered with clouds

  cloudy skies

  Antonyms: clear

  (of liquids) clouded as with sediment

  a cloudy liquid

  muddy coffee

  murky waters

  Synonyms: muddy, mirky, murky, turbid