cloudburst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cloudburst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cloudburst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cloudburst.

Từ điển Anh Việt

 • cloudburst

  * danh từ

  mưa rào đột ngột

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cloudburst

  * kỹ thuật

  mưa bóng mây

  mưa giông

  mưa rào

Từ điển Anh Anh - Wordnet