clem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clem.

Từ điển Anh Việt

  • clem

    /klem/

    * động từ

    chết đói; bỏ đói