clause of the contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clause of the contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clause of the contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clause of the contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clause of the contract

    * kinh tế

    điều khoản hợp đồng