catenary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catenary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catenary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catenary.

Từ điển Anh Việt

 • catenary

  /kə'ti:nəri/

  * danh từ

  dây xích

  * tính từ

  móc xích, tiếp nối nhau

 • catenary

  dây xích, dây chuyền, đường dây chuyền

  hydrrostatic c. đường dây xích thuỷ tĩnh

  hyperbolic c. đường dây xích hipebolic

  parabolic c. đương dây xích parabolic

  spherical c. đường dây xích cầu

  two-based c. đương dây xích hai đáy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • catenary

  * kỹ thuật

  dây chuyền

  dây xích

  đường dây

  đường dây xích

  đường võng

  xích treo chuyển tải

  toán & tin:

  đường dây chuyền

  cơ khí & công trình:

  đường dây xích (toán)

  giá treo kiểu xích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • catenary

  the curve theoretically assumed by a perfectly flexible and inextensible cord of uniform density and cross section hanging freely from two fixed points