catenary suspension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catenary suspension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catenary suspension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catenary suspension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • catenary suspension

  * kỹ thuật

  sự treo bằng xích

  điện lạnh:

  dây treo chịu tải

  điện:

  sự treo dây dạng xích