botheration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

botheration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm botheration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của botheration.

Từ điển Anh Việt

 • botheration

  /,bɔðə'reiʃn/

  * danh từ

  điều buồn bực, điều phiền muộn

  * thán từ

  thật khó chịu quá, thật phiền quá!

Từ điển Anh Anh - Wordnet