availability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

availability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm availability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của availability.

Từ điển Anh Việt

 • availability

  /ə,veilə'biliti/ (availableness) /ə'veiləblnis/

  * danh từ

  tính sẵn sàng để dùng, tính có thể dùng được

  sự có thể kiếm được, sự có thể mua được, sự có thể có được

  sự có hiệu lực, sự có giá trị

  tính có lợi, tính ích lợi

 • availability

  (Tech) tính sẵn sàng; tính khả dụng; tỷ số vận hành = operating ratio

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • availability

  * kinh tế

  sự có hiệu lực

  sự hữu hiệu

  tình trạng hàng hóa sẵn có

  tình trạng sẵn có hàng

  * kỹ thuật

  có hiệu lực

  điện:

  độ khả dụng

  độ sẵn sàng

  khả năng huy động

  cơ khí & công trình:

  sự có giá trị

  điện lạnh:

  sự sẵn sàng

  toán & tin:

  tính sẵn dùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet