accessibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessibility.

Từ điển Anh Việt

 • accessibility

  /æk,sesi'biliti/

  * danh từ

  tính có thể tới được, tính có thể đến gần được

  sự dễ bị ảnh hưởng

 • accessibility

  (Tech) khả năng truy cập; tính tiếp cận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accessibility

  * kỹ thuật

  có thể vào được, có thể đi (đến) được

  điện lạnh:

  khả năng đến được

  khả năng truy nhập

  toán & tin:

  khả năng truy cập

Từ điển Anh Anh - Wordnet