auxiliary signal path (asp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auxiliary signal path (asp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auxiliary signal path (asp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auxiliary signal path (asp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auxiliary signal path (asp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đường tín hiệu phụ