auxiliary selector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auxiliary selector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auxiliary selector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auxiliary selector.

Từ điển Anh Việt

  • auxiliary selector

    (Tech) bộ chọn phụ