auxiliary location surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auxiliary location surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auxiliary location surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auxiliary location surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auxiliary location surface

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt định vị phụ