augmented backus-naur form (abnf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augmented backus-naur form (abnf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augmented backus-naur form (abnf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augmented backus-naur form (abnf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • augmented backus-naur form (abnf)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Dạng Backus-Nour tăng thêm