assignment of privilege nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assignment of privilege nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assignment of privilege giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assignment of privilege.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assignment of privilege

    * kinh tế

    chuyển nhượng quyền lợi