aseptic block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseptic block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseptic block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseptic block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseptic block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối khử trùng (nhà)