aseismic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseismic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseismic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseismic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseismic

    * kỹ thuật

    chống động đất

    không có động đất