aseismic building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseismic building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseismic building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseismic building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseismic building

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà chịu (được) động đất