aseismic district nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseismic district nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseismic district giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseismic district.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseismic district

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    miền vô chấn