aseismic section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseismic section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseismic section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseismic section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseismic section

    * kỹ thuật

    ngăn phòng động đất

    xây dựng:

    ngăn chống động đất