artisan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artisan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artisan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artisan.

Từ điển Anh Việt

  • artisan

    /,ɑ:ti'zæn/

    * danh từ

    thợ thủ công

Từ điển Anh Anh - Wordnet