journeyman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

journeyman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm journeyman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của journeyman.

Từ điển Anh Việt

 • journeyman

  /'dʤə:nimən/

  * danh từ

  thợ (thợ máy hoặc thợ thủ công) đã thạo việc đi làm thuê (đối lại với người mới học nghề)

  (nghĩa bóng) người làm thuê

  (từ cổ,nghĩa cổ) người làm công nhật

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • journeyman

  * kinh tế

  người làm công nhật

  người làm thuê

  thợ bạn

  thợ công nhật

Từ điển Anh Anh - Wordnet