armament nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armament nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armament giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armament.

Từ điển Anh Việt

 • armament

  /'ɑ:məmənt/

  * danh từ

  sự vũ trang

  lực lượng vũ trang

  vũ khí; quân trang; súng lớn, pháo (trên tàu chiến)

  (định ngữ) vũ trang; (thuộc) vũ khí

  armament race: cuộc chạy đua vũ trang

  armament factory: xưởng đúc vũ khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet