approval test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approval test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approval test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approval test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • approval test

  * kinh tế

  thí nghiệm giám định

  * kỹ thuật

  sự thí nghiệm kiểm tra

  sự thí nghiệm nghiệm thu

  sự thử kiểm tra

  sự thử nghiệm thu