approval liaison engineer (uk) (ale) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approval liaison engineer (uk) (ale) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approval liaison engineer (uk) (ale) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approval liaison engineer (uk) (ale).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • approval liaison engineer (uk) (ale)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Kỹ sư thông tin liên lạc được phê chuẩn ( Anh )