apis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apis

    type genus of the Apidae: honeybees

    Synonyms: genus Apis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).