apishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apishness.

Từ điển Anh Việt

 • apishness

  /'eipiʃnis/

  * danh từ

  sự giống khỉ

  tính hay bắt chước

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự điệu bộ, sự màu mè