apishamore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apishamore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apishamore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apishamore.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apishamore

    a saddle blanket made of buffalo hide

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).