apish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apish.

Từ điển Anh Việt

 • apish

  /'eipiʃ/

  * tính từ

  (thuộc) khỉ; giống khỉ; như khỉ; ngớ ngẩn như khỉ

  apish trick: trò khỉ

  hay bắt chước, hay nhại

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điệu bộ, màu mè

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apish

  being or given to servile imitation

  Synonyms: apelike