apelike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apelike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apelike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apelike.

Từ điển Anh Việt

  • apelike

    * tính từ

    giống như khỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet