antoine domino nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antoine domino nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antoine domino giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antoine domino.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antoine domino

    Similar:

    domino: United States rhythm and blues pianist and singer and composer (born in 1928)

    Synonyms: Fats Domino

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).