antoine henri becquerel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antoine henri becquerel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antoine henri becquerel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antoine henri becquerel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antoine henri becquerel

    Similar:

    becquerel: French physicist who discovered that rays emitted by uranium salts affect photographic plates (1852-1908)

    Synonyms: Henri Becquerel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).