antoine laurent de jussieu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antoine laurent de jussieu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antoine laurent de jussieu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antoine laurent de jussieu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antoine laurent de jussieu

    Similar:

    jussieu: French botanist who categorized plants into families and developed a system of plant classification (1748-1836)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).