anionic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anionic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anionic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anionic.

Từ điển Anh Việt

  • anionic

    xem anion

Từ điển Anh Anh - Wordnet