amble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amble.

Từ điển Anh Việt

 • amble

  /'æmbl/

  * danh từ

  sự đi nước kiệu; nước kiệu

  dáng đi nhẹ nhàng thong thả

  * nội động từ

  đi nước kiệu

  bước đi nhẹ nhàng thong thả

Từ điển Anh Anh - Wordnet