alnus rugosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alnus rugosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alnus rugosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alnus rugosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alnus rugosa

    Similar:

    speckled alder: common shrub of Canada and northeastern United States having shoots scattered with rust-colored down

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).