alnus serrulata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alnus serrulata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alnus serrulata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alnus serrulata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alnus serrulata

    Similar:

    smooth alder: common shrub of the eastern United States with smooth bark

    Synonyms: hazel alder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).