alnus maritima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alnus maritima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alnus maritima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alnus maritima.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alnus maritima

    Similar:

    seaside alder: shrub or small tree of southeastern United States having soft light brown wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).