allen stewart konigsberg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allen stewart konigsberg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allen stewart konigsberg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allen stewart konigsberg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allen stewart konigsberg

    Similar:

    allen: United States filmmaker and comic actor (1935-)

    Synonyms: Woody Allen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).