allen ginsberg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allen ginsberg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allen ginsberg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allen ginsberg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allen ginsberg

    Similar:

    ginsberg: United States poet of the beat generation (1926-1997)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).