allen key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allen key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allen key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allen key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • allen key

  * kỹ thuật

  ô tô:

  chìa khóa lục giác

  điện:

  khóa đầu lục giác