aerosol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerosol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerosol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerosol.

Từ điển Anh Việt

 • aerosol

  * danh từ

  bình phun (nước hoa, thuốc trừ sâu)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerosol

  * kinh tế

  son khí

  * kỹ thuật

  bình phun

  hóa chất

  điện lạnh:

  sol khí

  son khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aerosol

  a cloud of solid or liquid particles in a gas

  a dispenser that holds a substance under pressure and that can release it as a fine spray (usually by means of a propellant gas)

  Synonyms: aerosol container, aerosol can, aerosol bomb, spray can